Ada Kuasa Dalam DarahNya

Ada kuasa dalam darahNya
Darah domba Allah
Ada kuasa dalam darahNya
Darah anak domba Allah

Jika engkau ingin dibebaskan
Besar kuasaNya, darah Tuhan
Jika engkau ingin dis'lamatkan
Ada kuasa darah Tuhan

Slideshow Data

Back